Jdi na obsah Jdi na menu

vracenky - časy Slušovic

10. 6. 2005

Obrazek

Foto 17. září 1986


     V
zlínání "Slušovického zázraku" probíhalo nenápadně od poloviny let sedmdesátých. Mozkový trust družstva (původně čistě zemědělského), řízený doc. ing. Františkem Čubou, CsC. a hnaný znalostmi lidí, nemohoucích po roce 1969 vykonávat jinde svá povolání, se neuvěřitelně činil a pro husákovský socialismus průměrných představoval  neuchopitelné nebezpečí.

 Ale kontakty jsou kontakty a peníze jsou peníze v každém režimu. Slušovický kombinát se rozprsknul do spousty nástupnických firem až po "pravdoláskovém" zásahu v roce 1991.

 Na fotografii vidíme jeden z výsledků šikovného řízení socialistického podniku ve městě Gottwaldově. Píšeme datum 17. září 1986 a JZD skleněnými obchodními domy, podchodem a garážemi učinilo tečku za  svou výstavbou v okresním městě.

  Určitě potom za práci "zemědělcům" pěkně zahráli. Hezky, česky (i Moravákům), od podlahy - říznou dechovku. Proč se lidem na vesnicích vytrvale servírovala dechová hudba, ví asi pouze nějaký tehdejší rozhlasový hudebně-vysílací guru.

 Vesnická mládež, jinak pravidelně o weekendech vymetající big-beatové zábavy, se občas nesměle ozvala v tisku. Nejde přeci o žádné vidláky z padesátých a šedesátých let. Marno. Dechny hudlaly z amplionů a reproduktorů po odpolednech dál.

 Čsl. rozhlas držel vůbec různá světová specifika, co se výběru skladeb týká. Hrálo se první směně (odpoledne), druhé směně (dopoledne), železničářům, učitelům ..... Třetí směnu rádiové vlny neoblažily nikdy. Asi si tehdejší programoví panáčci z Prahy představovali, že nočňátka celé dny prospí.

  I takové nezahrání byla někdy úleva.


 

------------------------------------------------------------------------

Z "Dětské encyklopedie" - 1966


Zemědělské družstvo

V našich vesnicích pracují zemědělci v jednotných zemědělských družstvech.

Zemědělská družstva se u nás zakládala v padesátých letech. Rolníci do té doby hospodařili samostatně. Po založení JZD rozorali meze a spojili pole ve velké lány. Pro dobytek vystavěli družstevní kravíny a krávy tam také svedli.

Pro prasata stavěli vepříny, pro drůbež drůbežárny. Tak začali zemědělci hospodařit společně. Pomáhaly jim při tom traktorové stanice. Dnes už má každé družstvo vlastní zemědělské stroje.

V čele každého družstva je volené představenstvo, které vede předseda. Předseda JZD odpovídá za hospodářství celého družstva. Mimoto mívají JZD svoje zvláštní odborníky, např. agronomy, zootechniky, pěstitele drůbeže, sadaře, zelináře.

Zisk z hospodaření družstva si rozdělují družstevníci mezi sebe, a to podle vykonané práce. Dostávají peníze i naturálie. Dnes už jsou výhody druzštevního hospodaření každému jasné. Záleží jen na družnosti, pracovitosti a poctivosti družstevníků.